Address:
Aduan Khidmat Pelanggan,
Bahagian Operasi & Strategik (BOS)
Tingkat 19, Wisma Pertahanan
Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak
50634
Kuala Lumpur
Phone:
03-20716079
Fax:
03-2692 5975
Send an Email